Welcome to the course on “Breaking barriers and building bridges. Strengthening active citizenship competences and civic engagement skills among young adults with intellectual disabilities (B4)”. In this activity, we will ask you to write a short, private note to share with all the participants about your goals, questions, or motivations. Help them understand who you are, and what this course means to you. This initial activity will help us to start building a supportive learning community (Kindly read the guidelines for Building a Supportive Leaning Community).

Prostřednictvím této didaktické kapitoly získáte dovednosti související s Agendou 2030, cíli udržitelného rozvoje a jejich souvislostech s mentálním postižením, a to prostřednictvím dynamického a multidisciplinárního přístupu.

Kapitola předkládá činnosti zaměřené na osvojení si specifické metodiky pro rozvoj znalostí v tématu globální občanství pro osoby s mentálním postižením, proto, aby se z nich stali protagonisté a aktivní aktéři změn.

Prostřednictvím této didaktické kapitoly získáte dovednosti související s Agendou 2030, cíli udržitelného rozvoje a jejich souvislostech s mentálním postižením, a to prostřednictvím dynamického a multidisciplinárního přístupu.
Kapitola předkládá činnosti zaměřené na osvojení si specifické metodiky pro rozvoj znalostí v tématu globální občanství pro osoby s mentálním postižením, proto, aby se z nich stali protagonisté a aktivní aktéři změn.

Klimatická změna a mentální postižení se bude zabývat otázkami změny klimatu a jejich dopadem na život osob s mentálním postižením.

Kapitola rovnosti žen a mužů a zdravotního postižení je navržena tak, abychom lépe porozuměli sociální situaci a diskriminaci žen se zdravotním postižením. Snažíme se definovat a zvyšovat povědomí o nerovnostech, diskriminaci a zneužívání, které postihují ženy se zdravotním postižením.

Kapitola vám pomůže dozvědět se více o souvislostech a formách diskriminace z důvodu zdravotního postižení a pohlaví s cílem zajistit informovanost a zvládnutí situace - především prostřednictvím prevence a senzibilizace. Používáme teoretické a praktické materiály: články, videa, případové studie a osvědčené postupy, aby pro vás bylo téma zajímavé a motivující.

Uvědomění si toho, že osoby se zdravotním postižením jsou běžnou součástí lidské společnosti, mají rovná práva jako všichni ostatní, vyžadují důstojné zacházení, tvoří základ pro spravedlivý a mírový svět. Mír a konflikty se týkají všech.

Kapitola nás seznámí s tématy míru a jeho podmínek, existencí konfliktů a jejich řešením a seznámí nás i s tím, jak lze osobní angažovaností přispět k vytvoření spravedlivého prostředí.

Přemýšlení o tomto tématu nás vede k přesvědčení, že lidé s mentálním postižením mohou s potřebnou podporou zaujmout aktivní roli v přispívání k tvorbě mírového a férového prostředí.

Final unit contains Post-Course Surveys