Welcome to the course on “Breaking barriers and building bridges. Strengthening active citizenship competences and civic engagement skills among young adults with intellectual disabilities (B4)”. In this activity, we will ask you to write a short, private note to share with all the participants about your goals, questions, or motivations. Help them understand who you are, and what this course means to you. This initial activity will help us to start building a supportive learning community (Kindly read the guidelines for Building a Supportive Leaning Community).

U ovoj didaktičkoj cjelini obradit će se neka pitanja vezana uz ljudska prava i osobe s intelektualnim teškoćama. Pitanja poput: Što su ljudska prava? Koja su prava osoba s intelektualnim teškoćama? Kako ostvariti svoja prava? Kako se pobrinuti za prava drugih?

Kako bi se postigle kompetencije potrebne u ovoj cjelini, predložit će se niz praktičnih aktivnosti temeljenih na korištenju novih tehnologija, kako bi se olakšalo njihovo usvajanje.

Kroz ovu cjelinu obradit će se sadržaji povezani s Programom održivog razvoja do 2030., ciljevima održivog razvoja i intelektualnim teškoćama na dinamičan i multidisciplinaran pristup.

Predviđaju se aktivnosti usmjerene na dodjelu posebne metodologije za razvoj kompetencija za osobe s intelektualnim teškoćama kako bi ih se učinilo aktivnim sudionicima programa i promjena.

Jedinica 3, klimatske promjene i intelektualne teškoće obrađuje pitanja o klimatskim promjenama i kako one utječu na život osoba s intelektualnim teškoćama.

Cjelina za ravnopravnost spolova i invaliditet osmišljena je kako bi se bolje razumjela socijalna situaciju i diskriminacija žena s invaliditetom. Kroz cjelinu nastoji se definirati i podići svijest o nejednakostima, diskriminaciji i zlostavljanju žena s invaliditetom.

Cjelina će vam pomoći da saznate više o kontekstu i oblicima diskriminacije zbog invaliditeta i roda kako bi se uspostavila svijest i utjecalo na promjene – prvenstveno kroz prevenciju i senzibilizaciju. Koristit će se teorijski i praktični materijali: članci, videozapisi, studije slučaja i najbolje prakse kako bi tema bila zanimljiva i motivirajuća.

Osobe s invaliditetom, odnosno osobe s intelektulanim teškoćama su dio društvene zajednice i imaju jednaka prava kao i svi ostali, trebaju dostojanstven pristup i čine temelj pravednog i mirnog društva. Mir i sukobi u svijetu utječu na sve pa i na osobe s invaliditetom, odnosno s intelektualnim teškoćama.

Jedinica nas upoznaje s temom mira i njegovih uvjeta, postojanjem sukoba i njihovim rješavanjima te s načinom na koji osobno možemo doprinijeti stvaranju pravednog okruženja.

Razmišljajući o ovoj temi vjerujemo da osobe s intelektualnim teškoćama mogu uz potrebnu potporu preuzeti aktivnu ulogu u doprinosu stvaranju mirnog i pravednijeg okruženja.

Final unit contains Post-Course Surveys