Welcome to the course on “Breaking barriers and building bridges. Strengthening active citizenship competences and civic engagement skills among young adults with intellectual disabilities (B4)”.

In this activity, we will ask you to write a short, private note to share with all the participants about your goals, questions, or motivations. Help them understand who you are, and what this course means to you.

This initial activity will help us to start building a supportive learning community (Kindly read the guidelines for Building a Supportive Leaning Community).

Ebben a modulban az emberi jogokhoz és az értelmi fogyatékossághoz kapcsolódó témakörökkel fogunk foglalkozni. Értve ez alatt olyan kérdéseket, mint például: Mik is azok az emberi jogok? Milyen jogai vannak az értelmileg akadályozott személyeknek? Hogyan gyakorolhatom a jogaimat? Hogyan ügyeljek mások jogaira?

A szükséges kompetenciák elsajátításának megkönnyítése érdekében, ebben a modulban új módszertanon alapuló gyakorlatok is bemutatásra fognak kerülni.

Ebben a modulban a 2030-ig célként kitűzött Fenntartható Fejlődési Keretrendszerrel, vagyis az Agenda2030-cal és a Fenntartható fejlődési célokkal foglalkozunk az értelmi fogyatékossággal összefüggésben.

Az éghajlatváltozás és az intellektuális fogyatékosságok az éghajlatváltozással és azzal foglalkoznak, hogy ezek hogyan befolyásolják az értelmi fogyatékossággal élő személyek életét.

A Nemek közötti egyenlőség és fogyatékosság segédanyag célja a fogyatékos nők társadalmi helyzetének és hátrányos megkülönböztetésének jobb megértése. Igyekszünk definiálni és tudatosítani a fogyatékos nőket érintő egyenlőtlenségeket, hátrányos megkülönböztetést és abúzust.

Szeretnénk többet megtudni a fogyatékosság és a nőiség miatti hátrányos megkülönböztetés összefüggéseiről, formáiról, hogy ezzel megalapozzuk a tudatosságot és a helyzet kezelését, elsősorban megelőzéssel, érzékenyítéssel. A témával kapcsolatos elméleti és gyakorlatiasabb szakmai anyagokból, videókból, esettanulmányokból létrehozunk egy tudástárat, melynek használatával egyéni és csoportos aktivitásokon keresztül dolgozzuk fel a témakört.

A fogyatékos személyek ugyanúgy a társadalom tagjai, mint mindenki más. Egyenlő jogokkal rendelkeznek és méltóságteljes bánásmódot igényelnek. Ennek felismerése képezi az igazságos és békés világ alapját. A béke és a konfliktus mindenkit érint.

A fejezet bemutatja, hogy hogyan élhetünk békében a társadalomban, de megismerhetjük a konfliktusokat és azok megoldásait is. Olvashatunk arról, hogy a személyes bevonódás hogyan járulhat hozzá a békés és igazságos környezet és élet megteremtéséhez. Megfelelő támogatással az értelmi fogyatékos személyeknek is aktív szerepük lehet a békés és igazságos világ megteremtésében.

Final unit contains Post-Course Surveys