Topic outline

  • POPIS KAPITOLY

  • VÝSLEDKY UČENÍ

  • OBSAH

  • METODIKA

  • KROK 1. Reflexní itinerář. ZAČLENĚNÍ NOVÝCH ZNALOSTÍ, DOVEDNOSTÍ A POSTOJŮ

  • KROK 2. Provádění aktivity

  • KROK 3. Sdílení nápadů. Fórum