Uvod

  • OPIS JEDINICE

  • ISHODI UČENJA

  • SADRŽAJ

  • METODOLOGIJA

  • KORAK 1. Plan aktivnosti UKLJUČIVANJE NOVIH ZNANJA, VJEŠTINA I STAVOVA

  • KORAK 2. Aktivnosti

  • KORAK 3. Dijeljenje ideja. Forum