Topic outline

  • Popis kapitoly

  • Výsledky učení

  • Obsah

  • Metodika

  • KROK 1. Reflexní itinerář zahrnující nové znalosti, dovednosti a postoje

  • KROK 2: Provádění činností

  • KROK 3. Sdílení nápadů. Fórum.