Topic outline

  • POPIS KAPITOLY

  • VÝSLEDKY UČENÍ

  • OBSAH

  • METODOLOGIE

  • KROK 1. Reflexní itinerář zahrnující nové znalosti, dovednosti a postoje

  • KROK 2. Provádění činností

  • KROK 3. Sdílení nápadů. Fórum.